url:http://www.axiss.be/transitions/transitions.swf;width:558;height:189;photos:transitions/slideshow_3.xml

Axiss - Where Vision Gets Built

Axiss beschikt over een ruime ervaring en kennis in het aanleggen van nutsleidingen en nutsvoorzieningen. Die ervaring leert ons de essentie van een grondige voorstudie.


De voorstudie is een oriëntatie op de toekomst en een analyse van nut, noodzaak en haalbaarheid. Het doel is een heldere, gezamenlijke eindvisie en een concreet plan voor het realiseren van de vooropgestelde ambitie. Als studiebureau stellen wij voorafgaand een dossier op dat rekening houdt met uw noden en de diverse factoren die tijdens de realisatie van uw project belangrijk zijn.
 
De resultaten van een voorstudie zijn:

  • een actuele inventarisatie van de huidige infrastructuur
  • de knelpunten in kaart brengen
  • analyse en ontwerp van de fiber backbone infrastructuur 
  • capaciteitsberekening van de switchen
  • opstellen van correcte en realistische budgettering    
  • duidelijk zicht creëren op de impact van de implementatie
  • digitaal uittekenen van het ontwerp
  • technische behoeftes vertalen in een lastenboek voor aanbesteding