url:http://www.axiss.be/transitions/transitions.swf;width:558;height:189;photos:transitions/slideshow_35.xml

axiss - Expect Something Extra

Een stevig onderbouwde engineering vormt de basis en de start van elk project. Deze fase is essentieel voor het verdere vlotte verloop.


In deze projectcoƶrdinatie kan Axiss u als studiebureau bijstaan in:

  • aanvraag bestaande leidingplans (KLIP-decreet)
  • de opmaak van de uitvoeringsplans 
  • het organiseren van werfvergaderingen
  • de bemiddeling  voor het bekomen van de bouwkundige vergunningen
  • het opmaken van plaatsbeschrijvingen
  • ontwerp en aanvraag van signalisatievergunning
  • het informeren van buurtbewoners en betrokkenen
  • werfopvolging en controle aannemers
  • leidingregistratie in functie van correcte asbuilt-gegevens
  • oplevering van de werf