url:http://www.axiss.be/transitions/transitions.swf;width:558;height:189;photos:transitions/slideshow_4.xml

axiss - Uw Lastenboek, onze know-How

Het lastenboek of bestek is de volledige omschrijving van uw uit te voeren project, inclusief de actuele administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

 

Het bestek vormt de basis van het uiteindelijke contract tussen u als opdrachtgever en de na (Europese)aanbesteding bepaalde aannemer.


In dit hele proces kan Axiss als studiebureau de nodige know-how leveren om uw technische behoeftes te vertalen in concrete omschrijvingen. Na aanbesteding assisteren wij u bij het vergelijken van de offertes en de technische voorstellen. Wij adviseren bij de keuze van uw aannemer en leverancier.