url:http://www.axiss.be/transitions/transitions.swf;width:558;height:189;photos:transitions/slideshow_50.xml

Axiss - Taste the concept

We luisteren.

We starten elk project met naar u te luisteren. Naar uw doelstellingen, naar uw verhaal. Dan pas komen we met een duidelijk plan voor uw project. Zodat we een ontwerpdossier kunnen afleveren die resultaten boekt voor uw bestuur, én een aangename ervaring is voor uzelf.

 

Ondernemingsgericht.

Door jaren eraring in de openbare sector kennen we de wetgeving eigen aan deze -toch wel specifieke- overheidssector, we weten met welke budgettaire- en tijdslimieten een bestuur te kampen heeft. Samen onderzoeken we wat nuttig kan zijn voor u, en wat overbodige luxe is. U krijgt van ons een realistisch, concreet en betaalbaar voorstel.

 

Passie, expertise en enthousiasme.

Door gecombineerde ervaring binnen de telecom, haalt u een team van experten binnen die steeds gepassioneerd zijn door hun job en hun kennis met u willen delen.

 

Een lange adem.

Door onze beproefde methodiek, zijn we in staat projecten nauwgezet af te werken. Terwijl u op elk moment volledige controle en feedbackmogelijkheid heeft.

 

100% referenties.

Al onze klanten zijn referenties en hierbij onze beste verkopers, en daar zijn we trots op. Neem contact op met de besturen in ons portfolio, en vraag hen naar ons.

 

Zeg maar Tom.

Als u ons belt, spreekt u niet met de Account Manager of de Business Applications Analyst. U spreekt met mensen die uw project van A tot Z volgen en er zelf aan meewerken. We staan midden in uw project. U spreekt rechtstreeks met de mensen die aan ùw project werken – waar en wanneer u dat wilt.

 

Wij spreken Nederlands.

Geen afkortingen, geen buzzwords, geen jargon. Duidelijke, eerlijke en open communicatie. Dat verwachten wij van u, en dat krijgt u van ons.

 

We rijden de koers uit.

Vanaf het begin, vastleggen van doelstellingen, planning, over de technische uitvoering, tot het einde. We kennen de weg, en gaan die samen met u af. En als we het niet zelf doen, dan hebben we de juiste contacten die onze hoge standaarden volgen.

 

Een vaste prijs.

Geen verrassingen bij Axiss. We bespreken eerst uw project, en leveren dan een offerte af met een vaste prijs en een vaste timing.

 

Praktijkgericht.

Geen theoretische benaderingen bij Axiss. Ons medewerkers komen uit de praktijk, en weten wat kan en haalbaar is.