url:http://www.axiss.be/transitions/transitions.swf;width:558;height:189;photos:transitions/slideshow_9.xml

axiss - Putting light in your network

Axiss verleent merk-onafhankelijke netwerkoplossingen en kiest voor u de juiste oplossing voor elk budget. Wij optimaliseren uw netwerksystemen om beter in te springen op de vereisten van nu en de toekomst.

 
Intelligente switchen voor verspreide vestigingen zijn, in tegenstelling tot de reguliere kantooromgeving, vaak modulair. Met een modulair systeem kunnen de vestigingen de netwerkfunctionaliteit gebruiken die ze echt nodig hebben (datacommunicatie, IP telefonie, camerabewaking, toegangscontrole, backup en disaster recovery, mediazuilen, infoborden,...).  Een extra voordeel van deze systeemaanpak is dat de technische staf op de hoofdsite het netwerk centraal kan beheren. Dit drukt de personeels- en verplaatsingskosten, terwijl de service aan werknemers op alle locaties juist betrouwbaarder wordt.

 

Doordat u een volledige netwerkoplossing kunt installeren en centraal beheren, kunt u ook uw waardevolle bedrijfsgegevens beter beschermen en u beter weren tegen virussen, spyware, aanvallen via internet en andere IT-kopzorgen.